FrontPage

Last-modified: Wed, 15 Jun 2022 18:05:45 JST (771d)

Trudno sobie wyobrazić profesjonalny zabieg dentystyczny bez takich akcesoriów, jak ślinociąg stomatologiczny wraz z jednorazowymi końcówkami. Dzięki temu prostemu urządzeniu nagromadzone w jamie ustnej krew, wydzieliny oraz płyny, produkowane przez gruczoły ślinowe, mogą zostać usunięte szybko i bezpiecznie. 

 

Klient zamiejscowy może wysłać końcówki do nas bez uprzedzenia, ale dobrze jest dołączyć list z opisem usterki, swoimi danymi i ew. prośbą o wycenę. Wyceny robimy bezpłatnie. Z wyceną dzwonimy zawsze (nawet jak nie było prośby, gdy koszt naprawy przewyższa standardowy koszt dla danego typu uszkodzenia np. uszkodzony rotor turbiny, który wymaga dodatkowo wymiany uszkodzonego przycisku). 

 

Końcówki stomatologiczne - kątnice turbinowe i kątnice na mikrosilnik

Końcówki stomatologiczne dostępne w naszej ofercie to narzędzia łatwe do czyszczenia i konserwacji. Są to produkty wysokiej jakości, wykonane z najlepszych materiałów na rynku. Wyróżniają się więc dużą żywotnością. Skonstruowane są w taki sposób, że zapewniają wygodę działania w czasie opracowywania zębów. Sprawiają, że komfortowo czuje się zarówno pacjent, jak i lekarz. 

 

Końcówki stomatologiczne
W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór kątnic, turbin oraz prostnic. Oferujemy szeroką gamę końcówek stomatologicznych renomowanych producentów między innymi: Kavo, Komet, NSK, W&H. Nasz doświadczony w wieloletniej współpracy z lekarzami zespół zapewni profesjonalne doradztwo. Zapraszamy do kontaktu.//ページタイトルは変更可能です

Trudno sobie wyobrazić profesjonalny zabieg dentystyczny bez takich akcesoriów, jak ślinociąg stomatologiczny wraz z jednorazowymi końcówkami. Dzięki temu prostemu urządzeniu nagromadzone w jamie ustnej krew, wydzieliny oraz płyny, produkowane przez gruczoły ślinowe, mogą zostać usunięte szybko i bezpiecznie.  Edit

Edit

Klient zamiejscowy może wysłać końcówki do nas bez uprzedzenia, ale dobrze jest dołączyć list z opisem usterki, swoimi danymi i ew. prośbą o wycenę. Wyceny robimy bezpłatnie. Z wyceną dzwonimy zawsze (nawet jak nie było prośby, gdy koszt naprawy przewyższa standardowy koszt dla danego typu uszkodzenia np. uszkodzony rotor turbiny, który wymaga dodatkowo wymiany uszkodzonego przycisku).  Edit

Edit

Końcówki stomatologiczne - kątnice turbinowe i kątnice na mikrosilnik Edit

Końcówki stomatologiczne dostępne w naszej ofercie to narzędzia łatwe do czyszczenia i konserwacji. Są to produkty wysokiej jakości, wykonane z najlepszych materiałów na rynku. Wyróżniają się więc dużą żywotnością. Skonstruowane są w taki sposób, że zapewniają wygodę działania w czasie opracowywania zębów. Sprawiają, że komfortowo czuje się zarówno pacjent, jak i lekarz.  Edit

Edit

Końcówki stomatologiczne Edit

W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór kątnic, turbin oraz prostnic. Oferujemy szeroką gamę końcówek stomatologicznych renomowanych producentów między innymi: Kavo, Komet, NSK, W&H. Nasz doświadczony w wieloletniej współpracy z lekarzami zespół zapewni profesjonalne doradztwo. Zapraszamy do kontaktu - https://www.dentalzz.pl.ようこそWicurioへ! Edit

あなたのサイトに合わせてご自由に変更してください。Wikiチュートリアル Edit

はじめてのWiki Edit

 • 新しいページを作ろう
  新しいページを作成するには、ナビゲーションバーにある「新規」をクリックします。
  ページのタイトルを入力し、本文を作成して「ページの更新」をクリックすると新しいWikiのページが作成されます。
 • ページを編集しよう
  作成したページを表示します。
  右側のサイドバーにある「編集」をクリックすると、表示中のページを編集する画面が表示されます。
  内容を編集し「ページの更新」をクリックするとWikiに変更が反映されます。
 • 左側のメニューバーを編集しよう
  下記リンクからメニューバーの編集が可能です。
  編集:MenuBar
  またメニューバーの最下部にも同様のリンクを設けております。
 • 凍結と凍結解除
  勝手に編集されて困るページは凍結しておきましょう。
  ページ上部のナビゲーションバーより「凍結」をクリックし、wicurioに登録したパスワードを用いて凍結が可能です。
  FrontPageMenuBarInterWikiNameHelp、FormatRule、Navigation はあらかじめ凍結した状態で提供しています)
  また、凍結したページを編集しようとすると凍結解除の画面が表示されますので、凍結と同じパスワードで解除可能です。

Wikiでページを編集する Edit

 • 見出しを表示しよう
+  見出しを表示しよう

見出しを表示するには*を行頭に記載します。
このページでは見出しは「Wikiでページを編集する」や「Wikiチュートリアル」の部分が該当します。
「*」、「**」、「***」の3段階まで有効です。 [#ndf48ed5]
また、見出が設けられているセクションは部分編集機能が有効になります。
部分編集機能が有効なセクションでは見出しの右端にエンピツマークが表示されます。
エンピツマークをクリックすることで、見出しに関連するセクションに限定した編集が可能となります。
(凍結されたページでは部分編集機能は有効になりません)

*見出し
**見出し

詳しくは見出しをご覧ください

 • リンクを設置しよう
+  リンクを設置しよう

リンクの設置には、リンク先を[[]]で囲みます。
Wikiでは基本的に絶対リンクを用いるため、httpから始まる以下のような書き方となります。

[[http://www.wicurio.com/]]

自分のWikiに存在するページであれば、ページタイトルを[[]]で囲むことでもリンクを作成することができます。

[[FrontPage]]

タイトルが英語の場合、大文字、小文字が異なるとリンクが生成されないのでご注意ください。
アンカーテキストに使用される文字を好きな内容に変更したい場合は、下記例のように>を用いて別名を指定します。

[[ヘルプページへのリンク>Help]]

ヘルプページへのリンク
詳しくはリンクをご覧ください。

 • 表を書いてみる
+  表を書いてみる

文字を|で囲むことで、表のセルとして扱われます。

|セル1|セル2|セル3|
|セル1|セル2|セル3|
セル1セル2セル3
セル1セル2セル3こちらに表組みサンプルをご用意しておりますのでご活用ください。
表組みの詳細については表組みをご覧ください。

 • 水平線でページを区切る
+  水平線でページを区切る

ページ中に水平線を表示するには、----を記載します。

----
 • 文字の見た目(色、サイズ、強調表示など)を変更する
+  文字の見た目を変更する

もじの見た目を変更するため、以下のものがよく用いられます。

 • 強調・斜体
  文字を''で囲むと強調表示されます。
  ''強調表示する文字''
  文字を'''で囲むと斜体で表示されます。
  '''斜体表示する文字'''
 • 文字サイズ変更
  文字サイズの文法は下記内容となります。
  &size(サイズ){変更を適用する文字列};
  たとえばこのように途中で文字のサイズを変更できます。
 • 文字色変更
  文字色を変更する文法は下記内容となります。
  &color(文字色,背景色){インライン要素};
  例)ああああいいいいいうううううえええええ
 • 取消線
  文字を%%で囲むことで、取り消し線を引く事ができます。
  %%取り消し線が引かれる%%
 • 画像の貼り付け
+  画像の貼り付け

ページに画像を貼り付けるには2通りの方法があります。

 1. 外部のファイル等を絶対パスで表記
  http://またはhttps://から始まる絶対パスで画像のURLを指定すると画像を表示できます。
  https://www.wicurio.com/img/common/logo.gif
  https://www.wicurio.com/img/common/logo.gif
 2. ページに添付したファイルを#refプラグインを用いて表示する
  ページに添付したファイルをページ内に表示する場合、#refプラグインを用いて以下のように記述します。
  #ref(logo.gif,left,nowrap,Wicurioロゴ)
  Wicurioロゴ
  詳しくは添付ファイル・画像の貼り付けをご覧ください。

Wikiの管理 Edit

さらにWikiを活用するために Edit

下記のリンクもご活用ください。